ESOLL sp. z o.o.  Ul. Główna 78, 05-650 Chynów tel +48 661 51 08 fax 48 661 50 20 wew. 33 biuro@esoll.pl

NASZE PRODUKTY:

 • Dla farmacji
 • Do kosmetyków
 • Dla przemysłu spożywczego
 • Dla chemii gospodarczej

Copyrights Esoll; Created by 2Sides.pl with WebWave CMS

 • Do farb i lakierów
 • Dla poligrafii

ZAPYTAJ O PRODUKT

skład podatkowy

PL 44400062305

DE

PRODUCENT ROZCIEŃCZALNIKÓW

NA BAZIE ETANOLU

ENG

MetyloetyloketonMetyloetyloketon czyli tak zwany butanon jest organicznym związkiem chemicznym z grupy ketonów. Jest bezbarwną, łatwopalną i lotną cieczą o ostrym, słodkim zapachu zbliżonym do zapachu acetonu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie w warunkach normalnych, jednak słabszą rozpuszczalność wykazuje w wyższej temperaturze. Jest przemysłowo wytwarzany na dużą skalę za pomocą metod opisanych poniżej. Jednym ze sposobów otrzymywania butanonu jest hydratacja butenu do sec-butanolu, który następnie jest dehydrogenowany do ketonu. Innymi sposobami otrzymywania butanonu są: utlenianie butanu i utlenianie katalityczne n-butenu. W środowisku naturalnym metyloetyloketon występuje w śladowych ilościach w powietrzu. Wydzielany jest wraz ze spalinami samochodowymi oraz może pochodzić z fotooksydacji znajdujących się w powietrzu zanieczyszczeń, takich jak butan i innych węglowodorów. Niewielkie ilości butanonu przedostają się do wody wodociągowej z rur z polichlorku winylu.

 

Metyloetyloketon jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik w wielu procesach związanych z syntetycznymi żywicami, skórami i gumami oraz z powłokami winylowymi, nitrocelulozowymi i akrylowymi. Znajduje zastosowanie w wytwarzaniu smarów, lakierów, klejów, farmaceutyków, środków czyszczących i preparatów do usuwania farb i lakierów. Obecny jest w niewielkich ilościach w niektórych kosmetykach i produktach spożywczych jako środek zapachowy i smakowy. W przemyśle stosuje się go także do rozwłókniania drewna liściastego i formulacji pestycydów. Wykorzystuje się go w wielu procesach jako katalizator.

 

 

Butanon jest drażniący, jednak poważne skutki zdrowotne mogą pojawić się dopiero przy dużych dawkach lub stężeniach. Może się on przedostawać do organizmu poprzez drogi oddechowe, skórę i przewód pokarmowy, co może prowadzić do podrażnienia górnych dróg oddechowych, i oczu, poparzenia skóry i przewodu pokarmowego. Butanon ma specyficzne działanie na białka i może zaburzać funkcjonowanie enzymów. Jest łatwopalny i lotny. Pary gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń oraz w zagłębieniach terenu i mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe o szerokim zakresie stężeń.

 

 

W ofercie ESOLL znajdziecie Państwo metoksypropanol w różnorodnych opakowaniach, począwszy od beczek, poprzez paletopojemniki aż do ilości całocysternowych. Dostawy realizujemy poprzez wykorzystanie własnej infrastruktury transportowej lub we współpracy ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami w postaci firm spedycyjnych. Możecie Państwa także dokonać odbioru zamówionego towaru samodzielnie, własnym transportem, po wcześniejszej awizacji. Czas realizacji zamówienia jest indywidulanie ustalany z klientem i wynosi od kilku do kilkunastu dni w zależności od Państwa preferencji i zapotrzebowania. Towar konfekcjonujemy w opakowania, które możecie Państwo zwrócić w uzgodnionym terminie i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów lub zakupić produkt wraz z bezzwrotnym opakowaniem, wliczonym w jego cenę. Wraz z dostawą otrzymujecie Państwo pełną dokumentację techniczną i jakościową produktu.

 

 

OPAKOWANIE:

 

 • beczki 200l
 • IBC 1000l 
 • cystreny

 

ZASTOSOWANIE:

 • produkcja farb i lakierów
 • branża poligraficzna

 

SKŁAD:

 • metyloetyloketon
 • 2-Butanone

 

Metyloetyloketon MEK

29 września 2014