ESOLL sp. z o.o.  Ul. Główna 78, 05-650 Chynów tel +48 661 51 08 fax 48 661 50 20 wew. 33 biuro@esoll.pl

NASZE PRODUKTY:

  • Dla farmacji
  • Do kosmetyków
  • Dla przemysłu spożywczego
  • Dla chemii gospodarczej

Copyrights Esoll; Created by 2Sides.pl with WebWave CMS

  • Do farb i lakierów
  • Dla poligrafii

Etanol rektyfikowany .jest wykorzystywany głównie w przemyśle spirytusowym do produkcji wódek i szerokiej gamy napojów alkoholowych oraz w szeroko pojętej branży spożywczej do wytwarzania aromatów czy konserwacji wyrobów piekarniczych. Etanol przemysłowy, zarówno rektyfikat jak i etanol bezwodny, spotyka się w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, na jego bazie produkuje się perfumy i różnego rodzaju produkty zapachowe. Etanol znajdziemy w produktach gospodarstwa domowego i płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych. Używany jest w procesie produkcji niektórych materiałów budowlanych, w przemyśle zbrojeniowym i jako paliwo do biokominków. Szerokie zastosowanie etanol znalazł w przemyśle drukarskim i fleksograficznym. Na jego bazie produkuje się szeroką gamę rozpuszczalników chemicznych o różnorodnym przeznaczeniu. W bardzo dużej skali etanol odwodniony zużywa się jako biokomponent przy produkcji ropopochodnych paliw płynnych.

 

W ofercie ESOLL znajdziecie Państwo szeroką gamę alkoholu etylowego. Oferujemy Państwu zarówno etanol syntetyczny jak również produkt pochodzenia rolniczego w formie etanolu rektyfikowanego oraz absolutnego. Przedmiotowe produkty możecie Państwo nabyć w formie czystej, jako etanol częściowo skażony lub etanol całkowicie skażony. Etanol czysty lub częściowo skażony, objęty jest aktualnie obowiązującą stawką akcyzy, dostarczany zgodnie z przepisami, regulującymi obrót produktami akcyzowymi, natomiast dla alkoholu całkowicie skażonego obwiązuje zerowa stawka podatku akcyzowego. Dzięki posiadanej infrastrukturze i ustawicznemu nadzorowi celnemu w naszej ofercie znajdują się produkty skażone wszystkimi substancjami chemicznymi, uznanymi jako skażalniki zgodne z polskimi i europejskimi przepisami prawa. Zarówno alkohol całkowicie skażony jak również czysty i skażony częściowo dostarczamy w różnorodnych opakowaniach, począwszy od beczek, poprzez paletopojemniki aż do ilości całocysternowych. Dostawy realizujemy poprzez wykorzystanie własnej infrastruktury transportowej lub we współpracy ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami w postaci firm spedycyjnych. Możecie Państwa także dokonać odbioru zamówionego towaru samodzielnie własnym transportem po wcześniejszej awizacji. Czas realizacji zamówienia jest indywidulanie ustalany z klientem i wynosi od kilku do kilkunastu dni w zależności od Państwa preferencji i zapotrzebowania. Towar konfekcjonujemy w opakowania, które możecie Państwo zwrócić w uzgodnionym terminie i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów lub zakupić produkt wraz z bezzwrotnym opakowaniem, wliczonym w jego cenę. Wraz z dostawą otrzymujecie Państwo pełną dokumentację techniczną i jakościową produktu.

Produkcja alkoholu etylowego odbywa się w dwojaki sposób, w zależności od wykorzystywanego do tego celu, surowca. Etanol syntetyczny otrzymywany jest z etylenu, będącego produktem rafinacji ropy naftowej, poprzez jego uwodnienie w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora. Bardziej nam wszystkim znanym produktem jest etanol pochodzenia rolniczego lub tak zwany alkohol etylowy fermentacyjny. W tym przypadku produkcja etanolu bazuje na produktach rolnych czyli zbożach, ziemniakach, burakach i trzcinie cukrowej. O ile etanol syntetyczny może mieć w większości krajów zastosowanie wyłącznie do celów przemysłowych tak etanol rolniczy wykorzystywany jest zarówno w przemyśle niezwiązanym z jego spożyciem jak również w dużej mierze jest wytwarzany jako surowiec dla branży spirytusowej i w celu zaspokojenia potrzeb producentów wódek. Produkcja alkoholu etylowego z surowców pochodzenia rolniczego odbywa się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest proces fermentacji, podczas którego przy użyciu odpowiednich enzymów oraz drożdży i ich działaniu na surowiec, wytwarza się tak zwany zacier. Następnie zacier jest kierowany na kolumnę destylacyjną, gdzie następuje wstępne oddzielenie etanolu od zanieczyszczeń. Otrzymana, w wyniku opisanego powyżej procesu, surówka gorzelniana, służy jako element wyjściowy do właściwego procesu rektyfikacji, w wyniku którego, otrzymujemy różnego rodzaju produkty, o różnej czystości i właściwościach organoleptycznych. Alkohol etylowy rektyfikowany ma zwykle moc około 96,5%, nazywany jest powszechnie spirytusem. Dalszym etapem przetwarzania spirytusu jest produkcja etanolu odwodnionego, który nosi także nazwę alkohol etylowy absolutny. Jest to produkt, który został pozbawiony cząsteczek wody, dzięki czemu jego moc sięga nawet 99,9%.

 

alkohol etylowy absolutny
alkohol całkowicie skażony

Alkohol etylowy

 

Alkohol etylowy czyli etanol o wzorze chemicznym C2H5OH jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkoholi, który w temperaturze pokojowej jest bezbarwną, łatwopalną cieczą o swoistym zapachu i piekącym smaku. W obecności powietrza pali się ona słabo widocznym, niebieskawym płomieniem. Miesza się z wodą w dowolnym stosunku i jako taki jest stosowany jako średnio polarny rozpuszczalnik organiczny. Mieszanina 96,5% etanolu z wodą jest popularnie nazywana spirytusem. Jest to mieszanina azeotropowa i dlatego przez prostą destylację nie można uzyskać etanolu stuprocentowego. Czysty związek jest nazywany alkoholem etylowym absolutnym, a do jego otrzymywania stosowana jest destylacja azeotropowa. Możliwe jest też związanie wody z 95,6% etanolu przez dodanie tlenku wapnia lub bezwodnego siarczanu magnezu lub siarczanu sodu. Alkohol etylowy absolutny jest higroskopijny i pochłania wodę z powietrza, należy więc przechowywać go w szczelnie zamkniętych naczyniach.


 

skład podatkowy

PL 44400062305

DE

PRODUCENT ROZCIEŃCZALNIKÓW

NA BAZIE ETANOLU

ENG