ESOLL sp. z o.o.  Ul. Główna 78, 05-650 Chynów tel +48 661 51 08 fax 48 661 50 20 wew. 33 biuro@esoll.pl

NASZE PRODUKTY:

  • Dla farmacji
  • Do kosmetyków
  • Dla przemysłu spożywczego
  • Dla chemii gospodarczej

Copyrights Esoll; Created by 2Sides.pl with WebWave CMS

  • Do farb i lakierów
  • Dla poligrafii

Alkohol etylowy znajduje szerokie zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu, w zależności od swojej mocy, właściwości fizyko – chemicznych oraz organoleptycznych. Etanol rektyfikowany .jest wykorzystywany głównie w przemyśle spirytusowym do produkcji wódek i szerokiej gamy napojów alkoholowych oraz w szeroko pojętej branży spożywczej do wytwarzania aromatów czy konserwacji wyrobów piekarniczych. Etanol przemysłowy, zarówno rektyfikat jak i etanol bezwodny, spotyka się w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, na jego bazie produkuje się perfumy i różnego rodzaju produkty zapachowe. Etanol znajdziemy w produktach gospodarstwa domowego i płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych. Używany jest w procesie produkcji niektórych materiałów budowlanych, w przemyśle zbrojeniowym i jako paliwo do biokominków. Szerokie zastosowanie etanol znalazł w przemyśle drukarskim i fleksograficznym. Na jego bazie produkuje się szeroką gamę rozpuszczalników chemicznych o różnorodnym przeznaczeniu. W bardzo dużej skali etanol odwodniony zużywa się jako biokomponent przy produkcji ropopochodnych paliw płynnych.

Produkcja alkoholu etylowego odbywa się w dwojaki sposób, w zależności od wykorzystywanego do tego celu, surowca. Etanol syntetyczny otrzymywany jest z etylenu, będącego produktem rafinacji ropy naftowej, poprzez jego uwodnienie w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora. Bardziej nam wszystkim znanym produktem jest etanol pochodzenia rolniczego lub tak zwany alkohol etylowy fermentacyjny. W tym przypadku produkcja etanolu bazuje na produktach rolnych czyli zbożach takich jak kukurydza, żyto, jęczmień, pszenica, jak również wykorzystuje się w tym procesie ziemniaki, buraki i trzcinę cukrową czy odpady z przemysłu piekarniczego. O ile sprzedaż etanolu syntetycznego odbywa się, w większości krajów, do zastosowań wyłącznie do celów przemysłowych tak etanol rolniczy wykorzystywany jest zarówno w przemyśle niezwiązanym z jego spożyciem jak również w dużej mierze jest wytwarzany jako surowiec dla branży spirytusowej i w celu zaspokojenia potrzeb producentów wódek. Produkcja alkoholu etylowego z surowców pochodzenia rolniczego odbywa się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest proces fermentacji, podczas którego przy użyciu odpowiednich enzymów oraz drożdży i ich działaniu na surowiec, wytwarza się tak zwany zacier. Następnie zacier jest kierowany na kolumnę destylacyjną, gdzie następuje wstępne oddzielenie etanolu od zanieczyszczeń. Otrzymana, w wyniku opisanego powyżej procesu, surówka gorzelniana lub tak zwany destylat rolniczy, służy jako element wyjściowy do właściwego procesu rektyfikacji czyli oczyszczania i zagęszczania alkoholu etylowego, w wyniku którego, otrzymujemy różnego rodzaju produkty, o różnej czystości i właściwościach organoleptycznych, w zależności od ich przeznaczenia. Alkohol etylowy rektyfikowany ma zwykle moc około 96,5%, nazywany jest powszechnie spirytusem. Dalszym etapem przetwarzania spirytusu jest produkcja etanolu odwodnionego, który nazywany jest także etanolem absolutnym. Jest to produkt, który został pozbawiony cząsteczek wody, dzięki czemu jego moc sięga nawet 99,9%.

 

 

Sprzedaż etanolu
Sprzedaż etanolu

Sprzedaż etanolu

 

Firma ESOLL prowadzi sprzedaż alkoholu etylowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, związane z obrotem produktami akcyzowymi. W ofercie firmy znajdziecie Państwo szeroką gamę alkoholu etylowego. Oferujemy Państwu zarówno etanol syntetyczny jak również produkty pochodzenia rolniczego w formie etanolu rektyfikowanego oraz absolutnego. Przedmiotowe produkty możecie Państwo nabyć w formie czystej, częściowo lub całkowicie skażonej. Nasze wyroby dostarczamy w różnorodnych opakowaniach, począwszy od beczek, poprzez paletopojemniki aż do ilości całocysternowych. Dostawy realizujemy poprzez wykorzystanie własnej infrastruktury transportowej lub we współpracy ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami w postaci firm spedycyjnych. Możecie Państwa także dokonać odbioru zamówionego towaru samodzielnie własnym transportem po wcześniejszej awizacji. Czas realizacji zamówienia jest indywidulanie ustalany z klientem i wynosi od kilku do kilkunastu dni w zależności od Państwa preferencji i zapotrzebowania. Sprzedaż alkoholu etylowego odbywa się w opakowaniach, które możecie Państwo zwrócić w uzgodnionym terminie i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów lub w opakowaniu bezzwrotnym, wliczonym w jego cenę. Wraz z dostawą otrzymujecie Państwo pełną dokumentację techniczną i jakościową produktu.

 

 

skład podatkowy

PL 44400062305

DE

PRODUCENT ROZCIEŃCZALNIKÓW

NA BAZIE ETANOLU

ENG